Contenidors habitacionals

Just darrere de la Torre Glòrias s’aixeca aquest bloc de pisos construït amb contenidors marítims reciclats que destaca en el dens context del 22@ per la seva cridanera estructura modular perfilada amb un intens color vermell. Es tracta del segon edifici instal·lat a la ciutat dins del programa APROP (allotjaments de proximitat provisional)…

La misteriosa casa del carrer Bolívar

No deixa de ser curiós la falta d’informació (com a mínim a les xarxes) sobre aquesta casa al carrer de Bolívar. Desconeixem el nom de l’arquitecte; intuïm que l’any de construcció ha d’estar entre finals del XIX i principis del XX; sí sabem, però, que no està catalogada dins el patrimoni arquitectònic ni tan sols com a edifici d’interès local.