Visibilitzant els invisibles

Teo Vázquez és un fotògraf gadità establert a Barcelona que destaca pels seus personals retrats de gran format, sempre en blanc i negre i bolcats al carrer mitjançant la tècnica del paste up. L’obra d’aquest artista urbà esta marcada per un determinant compromís social que reivindica el protagonisme que es mereixen aquells rostres sistemàticament invisibilitzats per la nostra societat.