Passeig pels Jardins de Joan Maragall (III)

Als Jardins de Joan Maragall hi ha un absolut predomini del nu femení com a tema. La majoria d’aquestes escultures són models del cos nu de la dona mediterrània, un tema heretat, almenys conceptualment, dels grans escultors noucentistes…

Mater nostra non est

La representació de la maternitat a través de l’art escultòric a l’espai públic de Barcelona ens demostra el caràcter androcèntric dominant en un tema consubstancial a la dona. No hi han “paternitats”; interessen altres qualitats de l’home com a model escultòric…