Passeig pels Jardins de Joan Maragall (I).

Els Jardins de Joan Maragall es van realitzar al voltant del Palauet Albéniz construït el 1929 per a l’ús i el gaudi d’Alfons XIII durant la seva visita a l’Exposició Internacional d’aquell any…

Passeig pels Jardins de Joan Maragall (II)

L’expressió ideològica i estètica de l’Exposició Internacional de 1929 de Barcelona va oferir una visió oficialista del Noucentisme i, en aquest sentit, una revaloració del classicisme sobretot en les arts escultòriques. Així, el Noucentisme reivindica una tradició greco-llatina de la Mediterrània clàssica…