Passeig pels Jardins de Joan Maragall (II)

L’expressió ideològica i estètica de l’Exposició Internacional de 1929 de Barcelona va oferir una visió oficialista del Noucentisme i, en aquest sentit, una revaloració del classicisme sobretot en les arts escultòriques. Així, el Noucentisme reivindica una tradició greco-llatina de la Mediterrània clàssica…

Passeig pels Jardins de Joan Maragall (III)

Als Jardins de Joan Maragall hi ha un absolut predomini del nu femení com a tema. La majoria d’aquestes escultures són models del cos nu de la dona mediterrània, un tema heretat, almenys conceptualment, dels grans escultors noucentistes…

Mater nostra non est

La representació de la maternitat a través de l’art escultòric a l’espai públic de Barcelona ens demostra el caràcter androcèntric dominant en un tema consubstancial a la dona. No hi han “paternitats”; interessen altres qualitats de l’home com a model escultòric…