Passeig pels Jardins de Joan Maragall (I).

Els Jardins de Joan Maragall es van realitzar al voltant del Palauet Albéniz construït el 1929 per a l’ús i el gaudi d’Alfons XIII durant la seva visita a l’Exposició Internacional d’aquell any…

Passeig pels Jardins de Joan Maragall (II)

L’expressió ideològica i estètica de l’Exposició Internacional de 1929 de Barcelona va oferir una visió oficialista del Noucentisme i, en aquest sentit, una revaloració del classicisme sobretot en les arts escultòriques. Així, el Noucentisme reivindica una tradició greco-llatina de la Mediterrània clàssica…

Passeig pels Jardins de Joan Maragall (III)

Als Jardins de Joan Maragall hi ha un absolut predomini del nu femení com a tema. La majoria d’aquestes escultures són models del cos nu de la dona mediterrània, un tema heretat, almenys conceptualment, dels grans escultors noucentistes…

Passeig pels Jardins de Joan Maragall (IV)

El classicisme i la sensualitat dominants en els Jardins de Joan Maragall topen amb dues escultures que trenquen amb la tònica general del espai, “Cérvols” de Frederic Marès i “Stèle pour les Droits de l’Homme” de Jean-Pierre Raynaud…