Mater nostra non est

La representació de la maternitat a través de l’art escultòric a l’espai públic de Barcelona ens demostra el caràcter androcèntric dominant en un tema consubstancial a la dona. No hi han “paternitats”; interessen altres qualitats de l’home com a model escultòric…