La misteriosa casa del carrer Bolívar

No deixa de ser curiós la falta d’informació (com a mínim a les xarxes) sobre aquesta casa al carrer de Bolívar. Desconeixem el nom de l’arquitecte; intuïm que l’any de construcció ha d’estar entre finals del XIX i principis del XX; sí sabem, però, que no està catalogada dins el patrimoni arquitectònic ni tan sols com a edifici d’interès local.